Bến Tàu Cửa Đại

Bến Tàu Cửa Đại là điểm xuất phát từ đất liền ra Cù Lao Chàm

Bến Tàu Cửa Đại
Hình ảnh bến tàu Cửa Đại

canô ra đảo cù lao chàm
Canô tại bến tàu Cửa Đại chuẩn bị ra đảo Cù Lao Chàm
Bảng đồ Google Map về Bến Tàu Cửa ĐạiComments