Cầu Cảng

Chỉ có 1 phương tiện giao thông đường thủy từ đất liền ra đảo Cù Lao nên Cầu Cảng Cù Lao Chàm là một công trình quan trọng, giúp thuận lợi trong giao thông, phát triển kinh tế và du lịch của mãnh đất Cù Lao Chàm

Đây là điểm cặp bờ cho mọi du khách khi ghé thăm Cù Lao Chàm. Cảng không lớn, chỉ có hai cầu cảng nhỏ cách nhau khoảng 200m, nhưng cũng đủ cho hàng chục ca-nô, xuồng máy ghé bến cùng một lúc. Vừa lên bờ du khách sẽ bắt gặp nhiều hoạt động mua bán rất nhộn nhịp diễn ra tại Cầu Cảng, Khu vực Cầu Cảng được xem là nơi nhộn nhịp nhất trên đảo Cù Lao
Một số hình ảnh liên quan đến Cầu Cảng Cù Lao Chàm

Bảng đồ Cầu Cảng ở Cù Lao Chàm
Vị trí Cầu Cảng ở Bãi Làng trên đảo Cù Lao Chàm
Cầu Cảng Cù Lao Chàm
Khu vực cầu cảng
Cầu Cảng Cù Lao Chàm
Khu vực cầu cảng Cù Lao Chàm

Comments