Đặc sản

Ở Cù Lao Chàm có nhiều loại đặc sản, nổi bật lên hết là Cua đá, Ốc vú nàng, Bào ngư, Rau rừng, Mực một nắng, Yến, Bánh ít lá gai

Cua đá Cù Lao Chàm
Cua Đá Cù Lao Chàm
Mực một nắng
Mực một nắng