Bãi Xếp

Bãi Xếp không nổi tiếng như Bãi Làng, Bãi Ông, Bãi Hương, nhưng đây cũng là một bãi biển đẹp, còn hoang sơ, bãi biển này nhỏ hơn so với các bãi biển trên Hòn Lao Cù Lao Chàm

Con đường dẫn đến Bãi Xếp

Con đường nhỏ dẫn đến Bãi Xếp

Bãi xếp Cù Lao Chàm

Bảng đồ vị trí Bãi Xếp trên Hòn Lao Cù Lao Chàm