Bến Tàu Cửa Đại

Bến Tàu Cửa Đại là điểm xuất phát từ đất liền ra Cù Lao Chàm

Bến Tàu Cửa Đại

Hình ảnh bến tàu Cửa Đại

canô ra đảo cù lao chàm

Canô tại bến tàu Cửa Đại chuẩn bị ra đảo Cù Lao Chàm

Bảng đồ Google Map về Bến Tàu Cửa Đại