Cây di sản tại Cù Lao Chàm

Các cây cổ thụ tại Cù Lao Chàm được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Cụ thể có 3 loài cây mới tại Hòn Lao, đảo Cù Lao Chàm, đó là loài cây Ngô đồng đỏ (3 cây), loài cây Nánh (1 cây)loài cây Kén (1 cây), có tuổi trên 100 năm được Hội đồng cây Di sản Việt Nam (VACNE) công nhận là cây di sản Việt Nam vào tháng 11/2014

Cây Ngô Đồng đỏ tại Cù Lao Chàm

Cây Ngô Đồng đỏ tại Cù Lao Chàm

Cùng được thông qua trong danh sách đợt này còn có các cây cổ thụ truyền thống thường gặp như: đa, đề, gạo, xoài, sấu, thị của các tỉnh, thành phố khác trên cả nước

Tại Hội An hiện cơ quan chức năng của thành phố cũng đã đưa 42 cây cổ thụ ở khu vực I, IIA và IIB của khu phố cổ vào danh mục, trong đó có 37 cây cần bảo vệ và 5 cây cần bảo tồn gồm Chân chim, Muồng hoa đào, Đa, Vông đồng, Bồ đề, Me, Thị, Sanh, Phượng và Xà cừ.

Những cây đưa vào danh mục bảo vệ để có chế độ chăm sóc thích hợp đường kính thân lớn hơn 1,3m và hơn 50 năm tuổi. Cây được đưa vào danh mục bảo tồn có giá trị lịch sử văn hóa, liên quan đến tín ngưỡng và có tên gọi rõ ràng