Cù Lao Chàm Four Seasons resort

Cù Lao Chàm Four Seasons Resort là một resort lớn do Sun Group làm chủ đầu tư, chi tiết về tiến độ và mô hình của dự án chúng tôi sẽ cập nhật để phục vụ quí du khách gần xa

Cu Lao Cham resort

Mô hình tổng thể của Cù Lao Chàm Four Seasons resort