Đình Đại Càn

Đình Đại Càn nằm ở Xóm Giữa thuộc thôn Bãi Làng. Theo các tài liệu còn lại cho biết Đình Đại Càn được xây dựng vào thế kỷ XVIII để thờ các vị thần Đại Càn Quốc gia Nam Hải Tứ vị Thánh nương, Nam Hải Cự tộc Ngọc Lân Tôn thần, đồng thời phối thờ Tiền hiền, Ngũ Hành Tiên Nương. Do ảnh hưởng gió bão và chiến tranh, đến nay Đình Đại Càn bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng đình, bức bình phong hình cuốn thư, một trụ biểu, nhưng quan trọng nhất là tấm bia ghi niên hiệu Vua Lê Cảnh Hưng năm thứ 22 (1761). Nội dung văn bia đã bị phai mờ nhưng theo nguồn tư liệu hồi cố dân gian, đình Đại Càn được xây dựng phục vụ tín ngưỡng, đồng thời phản ánh các bước chuyển biến trong tổ chức cộng đồng cư dân Cù Lao Chàm ở từng giai đoạn lịch sử. Di tích đình Đại Càn là một minh chứng lịch sử, cung cấp nhiều tư liệu quý cho các nhà khoa học về lịch sử dân cư, về văn hoá tín ngưỡng miền biển, vùng đảo Cù Lao Chàm.

Đình Đại Càn Cù Lao Chàm

Đình Đại Càn