Hoa ba ngọn nến lung linh

Một loài hoa mà người dân trên đảo đặt cho nó cái tên là cây hoa ba ngọn nến lung linh, vì nó rất giống hình ảnh ba ngọn nén lung linh

Hoa Ba ngọn nén lung linh

Hình ảnh cây ba ngọn nến lung linh rất đẹp