Hòn Khô con

Hòn Khô Con là hòn đảo nhỏ nhất trong 8 hòn đảo ở quần đảo Cù Lao Chàm, Hòn Khô Con nằm sát Hòn Khô Mẹ và hòn đảo nằm về phía tây của Cù Lao Chàm, trong 8 hòn đảo của Cù Lao Chàm thì Hòn Khô Con nằm gần phía đất liền nhất, nơi đây cũng là một hòn đảo hoang không người ở

bảng đồ hòn khô con

Bảng đồ Hòn Khô con

Hòn Khô con

Một hình ảnh về Hòn Khô con