Hòn Khô mẹ

Cù Lao Chàm có đến 8 hòn đảo lớn nhỏ, đảo lớn nhất là Hòn Lao (cũng là nơi tập trung dân cư ở Cù Lao Chàm), hầu hết các tour du lịch đều đưa khách đến Hòn Lao, còn Hòn Khô có 2 đảo gần nhau và được đặt tên là Hòn Khô mẹ (hình vòng tròn màu đỏ) và Hòn Khô con, 2 hòn đảo này nằm cách khá xa so với Hòn Lao, và đây là một đảo hoang không người ở, chỉ có các chương trình khám phá nghiên cứu mới có người ra ngoài đảo này

Hòn Khô Mẹ Cù Lao Chàm

Bảng đồ Hòn Khô Mẹ trên đảo Cù Lao Chàm

Hòn Khô Mẹ Cù Lao Chàm

Một hình ảnh về Hòn Khô Mẹ trên đảo Cù Loa Chàm