Hòn Lá

Hòn Lá là một trong 8 hòn đảo của Cù Lao Chàm, người ta đặt tên cho nó là Hòn Lá vì nó có hình dạng giống chiếc lá, hòn đảo này cũng là một đảo hoang, chỉ có khách du lịch thỉnh thoảng có những tour câu cá hay khám phá đảo hoang

Bảng đồ Hòn Lá Cù Lao Chàm

Hòn Lá trên Bảng đồ

Hòn Lá

Một hình ảnh chụp thực tế Hòn Lá