Lăng Cô Hồn

Lăng Cô Hồn hay còn gọi là lăng Âm Linh được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX, nằm ở Bãi Ông để thờ các vong hồn vô chủ. Đó là những nạn nhân do gặp phải gió bão đánh chìm thuyền.

Lăng Cô Hồn có kiến trúc theo kiểu cuốn vòm chia làm ba gian. Mái lợp ngói âm dương, trên hệ mái trang trí nhiều đồ án mang ý nghĩa cát tường như: “Lưỡng long triều dương”, “Cá hoá long”, “Hoa điểu”, “Quy thư”,... Bình phong xây dựng hình cuốn thư, mặt trước đắp hình “Hổ hạ sơn”, mặt sau trang trí đồ án “Long mã phụ hà đồ” rất uy nghi, sống động, sát cạnh Lăng là Nghĩa Trũng để mai táng những người gặp nạn trôi dạt vào đây.

Vào dịp Thanh Minh tháng 3 âm lịch hàng năm, dân làng tổ chức lễ cúng để tưởng nhớ các vong hồn không may bị tử nạn.