Lăng Ngũ Hành

Lăng Ngũ Hành thuộc địa phận Bãi H­ương đư­ợc xây dựng từ cuối thế kỷ XIX để thờ Ngũ Hành gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo quan niệm của cư­ dân phư­ơng Đông, đây là 5 yếu tố cơ bản tạo thành vũ trụ, tạo nên vạn vật, vì vậy, thờ Ngũ Hành cũng chính là thờ nguồn gốc của sự sống, thờ các Bà Mẹ tạo nên đất đai, tài nguyên, của cải.

Lăng Ngũ Hành có quy mô nhỏ nh­ưng đ­ược xây dựng khá mỹ thuật, nội thất xây kiểu cuốn vòm, phía trên gắn ngói âm dương tạo thành mái rất chắc chắn để phòng gió bão. Bờ nóc, bờ hồi trang trí đồ án cá hóa rồng chầu mặt trăng, đắp hình con nghê, một linh vật có thể đi lại trên sông biển. Trong miếu hiện còn 5 pho tư­ợng thể hiện các vị nữ thần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong t­ư thế ngồi trên ngai.

Di tích góp phần cung cấp những thông tin cần thiết về đời sống văn hóa tinh thần của cư­ dân địa phương.