Kiểm soát chặt hoạt động du lịch ở Cù Lao Chàm

Ngày đăng: 08:32:18 14-07-2013

Ngày 8.7, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động du lịch tại Cù Lao Chàm trong tiểu khu bảo tồn biển bãi Hương.

Theo đó, các hoạt động du lịch được cấp phép (tàu đáy kính quan sát đáy biển, bơi có ống thở không có bình khí, lặn có bình khí...) đều phải chịu sự quản lý của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, BQL cộng đồng bãi Hương, BQL du lịch Cù Lao Chàm (TP.Hội An).

Theo Thanhnien