Tour Cù Lao Chàm 1 ngày

Đối với tour Cù Lao Chàm 1 ngày, hiện tại Chúng tôi có 2 chương trình, chương trình Tour Cù Lao Chàm từ Đà NẵngTour Cù Lao Chàm từ Hội An, các chương trình được khởi hành hàng ngày, có ghép đoàn hoặc tổ chức riêng theo yêu cầu, các chương trình đều xuất phát vào buổi sáng và kết thúc vào buổi chiều